Måndagen den 16 september 2019

Garagen

Garagen i vårt område förvaltas av två stycken oberoende samfällighetsföreningar.
De heter Fårdala-Hajens Samfällighetsförening och Valens samfällighetsförening.
De är alltså inte en del av Fårdala samfällighetsförening.

Fårdala-Hajens Samfällighetsförening ansvarar för Ekens och Tallens 134 garage.
Eken (55st) består av adresserna Myggdalsvägen 89-133 och Akvarievägen 1-63.
Tallen (79st) består av adresserna Akvarievägen 6-92 och Korallvägen 1-19, 2-50.

Ordförande: Christian Schaub Telefon: 0727070053, Mail: Garage@fardalasff.se

Kontaktuppgifter till Fårdala-Hajens samfällighetsförening

Protokoll Fårdala-Hajens samfällighetsförenings ordinarie årstämma 2019

Stadgar Fårdala-Hajens samfällighetsförening

 

Valens Samfällighetsförening ansvarar för Valens 44 garage.
Valen (44st) består av adresserna Myggdalsvägen 1-87.
Ordförande: Sven Kraft telefon: 070-092 71 84
, Mail: valen@fardalasff.se

Kontaktuppgifter till Valens samfällighetsförening