Fredagen den 23 februari 2018

Garagen

Garagen i vårt område förvaltas av två stycken oberoende samfällighetsföreningar. De heter Fårdala-Hajens Samfällighetsförening och Valens samfällighetsförening. De är alltså inte en del av Fårdala samfällighetsförening.
Fårdala-Hajens SFF ansvarar för Ekens och Tallens garage och Valens SFF ansvarar för Valens garage.

Kontaktuppgifter till Fårdala Hajens samfällighetsförening

Kontaktuppgifter till Valens samfällighetsförening

Eken består av adresserna Myggdalsvägen 89-133 och Akvarievägen 1-63
Tallen består av adresserna Akvarievägen 6-92 och Korallvägen 1-19, 2-50
Valen består av adresserna Myggdalsvägen 1-87