Måndagen den 18 februari 2019

Garagen

Garagen i vårt område förvaltas av två stycken oberoende samfällighetsföreningar.
De heter Fårdala-Hajens Samfällighetsförening och Valens samfällighetsförening.
De är alltså inte en del av Fårdala samfällighetsförening.

Fårdala-Hajens SFF ansvarar för Ekens och Tallens garage och Valens SFF ansvarar för Valens garage.

Kontaktuppgifter till Fårdala Hajens samfällighetsförening

Kontaktuppgifter till Valens samfällighetsförening

Eken (55st) består av adresserna Myggdalsvägen 89-133 och Akvarievägen 1-63
Tallen (79st) består av adresserna Akvarievägen 6-92 och Korallvägen 1-19, 2-50
Valen (44st) består av adresserna Myggdalsvägen 1-87