Torsdagen den 21 september 2017

Karta

 

Karta över Fårdala samfällighetsförening, hämtad ur www.hitta.se (2014-12-29).
Myggdalsvägen udda nr 1-133, Akvarievägen, Korallvägen.
(Adresserna till husen på Myggdalsvägen ser felaktigt ut att ha gatunamn Rödingevägen, vilket bara är namnet på gångvägen.)
Märket "A" gäller tvättstuga och samlingslokal mm.

Karta Fårdala samfällighetsförening