Torsdagen den 23 november 2017

Publicerad 2017-08-11

ÅF's Energikartläggningen är klar!

Nu är ÅF klar med sin kartläggning av vår Samfällighet.

Läs rapporten här, under "Forskning i Fårdala".