Onsdagen den 23 oktober 2019

Publicerad 2019-09-29

Kallelse till extrastämma 22 okt

Glöm inte att skriva på fullmakten för din respektive, om ni inte går båda två! Välkomna!

Kallelse till extrastämma 22 oktober 2019.pdf

Fyllnadsval av valberedning: Ingen valberedning utsågs vid ordinarie stämma. Vi behöver förslag!

Fyllnadsval av suppleant i styrelsen: Vi behöver välja en suppleant fram till årsmötet i april.