Torsdagen den 29 oktober 2020

Publicerad 2020-10-17

Rapport från årets stämma

Styrelsen vill tacka alla som deltog i årsmötet genom att rösta.

Totalt deltog 76 medlemmar (varav 74 inkom i tid för att tas med på årsmötet). Det är många fler deltagare än de som brukar vara närvarande på våra årsmöten! De två medlemmar som lämnade sina röster lite för sent röstade ja på alla punkter, liksom de flesta andra. Utfallet kan ni läsa i årsmötesprotokollet under "Årsstämmor (för medlemmar)".

2020-10-19 Medlemsinfo nr 12 - rapport om årsmötet.pdf

Länkar nedan kräver inloggning:
Medlemsinformation
Årsstämmor (för medlemmar)

//Styrelsen