Torsdagen den 28 januari 2021

Sälja/köpa hus

 

Sälja hus i området:

Om du sålt ditt hus är du skyldig att meddela styrelsen. Skicka ett mejl till ansvarig i styrelsen, där du anger vem som köpt huset (namn och personnummer på samtliga nya ägare), datum för överlåtelsen och din nya adress.Vi meddelar då HSB som kan beräkna fördelningen av avgifter och skicka räkningar till rätt person. Avgifter för värme och vatten betalas fyra månader i efterskott så du kommer att få räkningar för detta efter att du flyttat. Om du kvitterat ut en tvättstugenyckel ska den överlämnas till den nya ägaren eller återlämnas till ansvarig i styrelsen.

Ansvarig för hantering av avflyttningar och för att välkomna nya medlemmar är Therese Sjöberg. Hon nås via e-post: therese.sjoberg@fardalasff.se 

Köpa hus i området:

Den fasta månadsavgiften 2019 är till föreningen 1610 kronor, som betalas i förskott. Där ingår avgifter för drift och underhåll av våra gemensamma värme- och vattenanläggningar, mark och vägskötsel, ekonomiförvaltning, räntor och amorteringar, styrelsearvoden, basutbud IP-TV (Ownit) samt tillgång till att teckna bredbandsavtal med Ownit (fiber). I detta ingår INTE bredbandsavgiften (199kr/mån Ownit), el, sophämtning och garageavgift. Dessa betalas separat.

Utöver de fasta avgifterna betalar varje fastighetsägare en rörlig avgift för sin förbrukning av vatten och värme. Den betalas i efterskott. Genomsnittet per hus  visas nedan:

Jämförelse

Alla värden är per hus 2019

Område

Värme

Varmvatten

Kallvatten

 

kWh

Kronor

m3

Kronor

m3

Kronor

Valen (44 hus)
Myggdalsvägen
1-87

14153

14578

33,2

2975

75,0

1862

Eken (55 hus)
Myggdalsvägen
89-133,
Akvarievägen
1-63

10173

10478

34,6

3097

71,3

1770

Tallen (79 hus)
Akvarievägen
6-92
Korallvägen
1-19, 2-50

10320

10630

32,8

2931

67,0

1664

 

 

 

 

 

 

 

Vägt medelvärde
(hela Fårdala SFF)

11222

11559

33,5

2993

70,3

1746

Högsta värde

19015

19586

112,7

10087

207,9

5161

Lägsta värde
(tomma hus borträknade)

5186

5342

4,5

406

7,2

178