Torsdagen den 23 november 2017

Stadgar

 

Föreningens stadgar kan bara ändras enligt givna regler av föreningsstämman. Anläggningsbeslutet kan föreningen inte själv ändra. Ordningsreglerna är beslutade av en föreningsstämma.

Anläggningsbeslut

Stadgar

Ordningsregler