Måndagen den 16 september 2019

Stadgar

 

Föreningens stadgar kan bara ändras enligt givna regler av föreningsstämman. Anläggningsbeslutet kan föreningen inte själv ändra. Ordningsreglerna är beslutade av en föreningsstämma.

Anläggningsbeslut rev:2003

Stadgar rev:140408

Ordningsregler rev:170425