Måndagen den 18 februari 2019

Styrelsen

Styrelse från och med 2018-04-24

Styrelsen i Fårdala samfällighetsförening använder fritiden till uppdraget. Vid senaste årsstämma valdes Annika Nilsson till ordförande. Vid (konstituerande) styrelsemöte valdes sekreterare, kassör och vice ordförande. Vid senare styrelsemöte fördelades övriga uppgifter. Telefonnummer till styrelsen finns bl.a. i telefonlistan på informationsblad som delats ut i alla brevlådor. Om du har ett brådskande ärende, så är telefonen säkrast!

OBS! Felanmälan görs alltid i första hand till respektive leverantör, under fliken "felanmälan" i listen till vänster.

Går inte det att få hjälp från respektive leverantör, så kan ni vända er till respektive ansvarig i styrelsen.

Styrelsen 2018-2019

Annika Nilsson M9,  Ordförande
E-post: annika.nilsson@fardalasff.se
Telefon: 070-875 21 12

Ansvarsområden: Ekonomi, Värme och vatten, samfällighetens rör, dagvattenbrunnar och Kabel TV.

Myrna Widell A34, Vice ordförande
E-post: myrna.widell@fardalasff.se
Telefon: 08-742 36 85, 070-371 14 65
Ansvarsområden: Fastigheten A65, vägar, grönområden, snöröjning och skyltar

 

 

Christer Envall A14, ledamot
E-post: christer.envall@fardalasff.se
Telefon: 070-716 36 63
Ansvarsområden: Fiber, Kabel TV och Hemsidan, Värme och vatten

Therese Sjöberg M61, Ledamot
E-post: Therese.sjoberg@fardalasff.se
Telefon: 073-035 31 59
Ansvarsmråden: Nya medlemmar

Margareta Kraft M43, Ledamot
E-post: margareta.kraft@fardalasff.se
Telefon: 070-091 97 78
Ansvarsområden: Vägar och grönområden, Tvättstugenycklar och materialförvaltning.

Mats Söderkvist K7, Suppleant
E-post: mats.soderkvist@fardalasff.se
Telefon: 070-234 32 45
Ansvarsområden: Upphandlingar

MitraEbrahimpour K1, Suppleant 
E-post: Mitra.ebrahimpour@fardalasff.se
Telefon: 073-998 84 50
Ansvarsområden: Ekonomi
Ragnar Falk A64, Suppleant 
E-post: ragnar.falk@fardalasff.se
Telefon:
Ansvarsområden: Avloppssystemet