Torsdagen den 28 januari 2021

Styrelsen

Styrelse från och med 2019-05-07

Styrelsen i Fårdala samfällighetsförening använder fritiden till uppdraget. Vid senaste årsstämma valdes ordförande. Vid det konstituerande mötet valdes sekreterare, kassör och vice ordförande. Vid ett senare styrelsemöte fördelades övriga uppgifter. Telefonnummer till styrelsen finns bl.a. i telefonlistan på informationsblad som delats ut i alla brevlådor. Om du har ett brådskande ärende, så är telefonen säkrast!

OBS! Felanmälan görs alltid i första hand till respektive leverantör, under fliken "felanmälan" i listen till vänster.

Går inte det att få hjälp från respektive leverantör, så kan ni vända er till respektive ansvarig i styrelsen.

Styrelsen 2019-2020

Annika Nilsson M9,  Ordförande
E-post: annika.nilsson@fardalasff.se
Telefon: 070-875 21 12

Ansvarsområden: Ekonomi, Värme och vatten, samfällighetens rör, dagvattenbrunnar och Kabel TV. Tillförordnad kassör.

Myrna Widell A34, Vice ordförande
E-post: myrna.widell@fardalasff.se
Telefon: 08-742 36 85, 070-371 14 65

Ansvarsområden: Fastigheten A65, vägar, grönområden, snöröjning, skyltar, Samgående med Hajen och GDPR.

Magnus Sjöö A30, Sekreterare
E-post: magnus.sjoo@fardalasff.se
Telefon: -

Ansvarsområden: Medlemsadministratör, medlemskommunikation, hemsidan och GDPR.

Christer Envall A14, ledamot
E-post: christer.envall@fardalasff.se
Telefon: 070-716 36 63

Ansvarsområden: Fiber, Kabel TV och Hemsidan, Värme och vatten och nyckelprogramering.

Therese Sjöberg M61, Ledamot
E-post: therese.sjoberg@fardalasff.se
Telefon: 073-035 31 59

Ansvarsmråden: Nya medlemmar, tvättstugan och utlämning av tvättstugenycklar.

Mats Söderkvist K7, Ledamot
E-post: mats.soderkvist@fardalasff.se
Telefon: 070-234 32 45

Ansvarsområden: Upphandlingar och stambyte.

John Shaya K26, Suppleant
E-post: john.shaya@fardalasff.se
Telefon: -

Ansvarsområden: Vägar, grönområden, snöröjning, skyltar, samgående med Hajen.

Karolina Hagström M123 , Suppleant 
E-post: karolina.hagstrom@fardalasff.se
Telefon: -

Ansvarsområden: Vice Kassör.

Ragnar Falk A64, Suppleant 
E-post: ragnar.falk@fardalasff.se
Telefon: -

Ansvarsområden: Avloppssystemet