Torsdagen den 19 april 2018

Styrelsen

Styrelse från och med 2017-04-25

Styrelsen i Fårdala samfällighetsförening använder fritiden till uppdraget. Vid senaste årsstämma valdes Annika Nilsson till ordförande. Vid (konstituerande) styrelsemöte valdes sekreterare, kassör och vice ordförande. Vid senare styrelsemöte fördelades övriga uppgifter. Telefonnummer till styrelsen finns bl.a. i telefonlistan på informationsblad som delats ut i alla brevlådor. Om du har ett brådskande ärende, så är telefonen säkrast!

OBS! Felanmälan görs alltid i första hand till respektive leverantör, under fliken "felanmälan" i listen till vänster.

Går inte det att få hjälp från respektive leverantör, så kan ni vända er till respektive ansvarig i styrelsen.

Styrelsen 2017-2018
Annika Nilsson,  Ordförande
E-post: annika.nilsson@fardalasff.se
Telefon: 070-875 21 12
Ansvarsområden: Värme och vatten, samfällighetens rör och dagvattenbrunnar och Kabel TV.

Myrna Widell, Vice ordförande
E-post: myrna.widell@fardalasff.se
Telefon: 08-742 36 85, 070-371 14 65
Ansvarsområden: Fastigheten A65, vägar, grönområden, snöröjning och skyltar

Annika Johansson, Sekreterare
E-post:
annika.johansson@fardalasff.se
Telefon: 070-714 70 24
Ansvarsområden: Tvättstugan, byalag (städdagar) för Eken och Tallen, materialförvaltning

Christer Envall ledamot
E-post:
christer.envall@fardalasff.se
Telefon: 070-716 36 63
Ansvarsområden: Fiber, Kabel TV och Hemsidan,

Therese Sjöberg, Ledamot
E-post: Therese.sjoberg@fardalasff.se
Telefon: 073-035 31 59
Ansvarsmråden: Nya medlemmar

Margareta Kraft, Ledamot
E-post:
margareta.kraft@fardalasff.se
Telefon: 070-091 97 78
Ansvarsområden: Vägar och grönområden, nycklar och materialförvaltning.

Samuel Cossio Quiroga, Suppleant
E-post: samuel.cossio-quiroga@fardalasff.se
Telefon:070-488 90 57
Ansvarsområden: