Torsdagen den 21 september 2017

Styrelsen

Styrelse från och med 2017-04-25

Styrelsen i Fårdala samfällighetsförening använder fritiden till uppdraget. Vid senaste årsstämma valdes Annika Nilsson till ordförande. Vid (konstituerande) styrelsemöte valdes sekreterare, kassör och vice ordförande. Vid senare styrelsemöte fördelades övriga uppgifter. Telefonnummer till styrelsen finns bl.a. i telefonlistan på informationsblad som delats ut i alla brevlådor. Om du har ett brådskande ärende, så är telefonen säkrast!

Styrelsen
Annika Nilsson,  Ordförande
E-post: annika.nilsson@fardalasff.se
Telefon: 070-875 21 12
Ansvarsområden: Värme och vatten, samfällighetens rör och dagvattenbrunnar och Kabel TV.

Myrna Widell, Vice ordförande
E-post: myrna.widell@fardalasff.se
Telefon: 08-742 36 85, 070-371 14 65
Ansvarsområden: Fastigheten A65, vägar, grönområden, snöröjning och skyltar

Annika Johansson, Sekreterare
E-post:
annika.johansson@fardalasff.se
Telefon: 070-714 70 24
Ansvarsområden: Tvättstugan, byalag (städdagar) för Eken och Tallen, materialförvaltning

Christer Envall ledamot
E-post:
christer.envall@fardalasff.se
Telefon: 070-716 36 63
Ansvarsområden: Fiber, Kabel TV och Hemsidan,

Therese Sjöberg, Ledamot
E-post: Therese.sjoberg@fardalasff.se
Telefon: 073-035 31 59
Ansvarsmråden: Nya medlemmar

Margareta Kraft, Ledamot
E-post:
margareta.kraft@fardalasff.se
Telefon: 070-091 97 78
Ansvarsområden: Vägar och grönområden, nycklar och materialförvaltning.

Samuel Cossio Quiroga, Suppleant
E-post: samuel.cossio-quiroga@fardalasff.se
Telefon:070-488 90 57
Ansvarsområden:

Felanmälan på kabel-TV görs direkt till ComHem,
Telefon: 90 222
Öppettider:
vardagar 08-21
lördag-söndag-helgdag 9-18
se även www.comhem.se

Felanmälan & frågor ang. nya bredbandsnätet (fiber)
Telefon: 08-525 07 300
Öppettider:
vardagar 08-22
lördag-söndag-helgdag 10-19
se även https://www.ownit.se/kundservice

Från 1/7 -17 Frågor om kvartalsavin- 010-442 11 00 eller via mejl; service.stockholm@hsb.se

HSB  jour vid akuta problem med vatten, värme eller avlopp. 08-695 00 00

 

Från 1/7 -17 Frågor gällande mätningen av värme, vatten;

http://homesolutions.se.loopiadns.com/kontakt/support

Telefon: 026-18 41 40, be att få komma till drift/service.