Torsdagen den 21 september 2017

Verksamhet

Föreningen tar hand om gemensamma anläggningar för värme, varmvatten och kallvatten, och dessutom gemensamma vägar, vägbelysning, snöröjning, tvättstuga, gräsklippning mm.

Föreningens tvättstuga finns på Akvarievägen 65.

Vår och höst ordnas städdagar av "byalag", medan garagen sköts av två separata samfällighetsföreningar (Valen, Hajen), se flik "Garagen".

En gemensamhetslokal sköts av föreningen Fårdala Träffpunkt.

Mer om verksamheten finns i den årliga verksamhetsberättelsen, som tillsammans med annat material ingår i underlaget för årsstämman.

Här kan du läsa verksamhetsberättelse för år 2015

 

Trädgårdsvy