Torsdagen den 28 januari 2021

Verksamhet

Föreningen tar hand om gemensamma anläggningar för värme, varmvatten och kallvatten, och dessutom gemensamma vägar, vägbelysning, snöröjning, tvättstuga, gräsklippning mm.

Föreningens tvättstuga finns på Akvarievägen 65, avgiften har beslutats till 30kr/pass och bokas i tvättstugan.

Nyckel till tvättstugan kan kvitteras ut mot en avgift, kontakta ansvarig i styrelsen.

Vår och höst ordnas städdagar av "byalag", medan garagen sköts av två separata samfällighetsföreningar (Valen, Hajen), se flik "Garagen".

En gemensamhetslokal sköts av föreningen Fårdala Träffpunkt. Bokning av lokalen sker direkt med den föreningen.

Mer om verksamheten finns i den årliga verksamhetsberättelsen, som tillsammans med annat material ingår i underlaget för årsstämman.

Här kan du läsa verksamhetsberättelse för år 2016

 

Trädgårdsvy