Lördagen den 20 april 2024

Avgifter

Uppdaterad: 2023-08-17

Avgifter till samfällighetsföreningen betalas månadsvis. Räkningarna består av två huvuddelar - En fast avgift och en rörlig avgift.

Fasta avgifter:
Kostnader för drift och underhåll av anläggning och ledningar för vatten, värme och avlopp, grönområden, vägar och belysning, mätningskostnader, ekonomi- och redovisningstjänster, arvoden till styrelsen, räntor och amorteringar på lån mm. Dessa avgifter delas lika enligt den budget som beslutades på årsstämman och debiteras en månad i förskott.

Rörliga avgifter:
Varje fastighets förbrukning av värme, varmvatten och kallvatten mäts upp, och debiteras en månad i efterskott.

Garage avgifter:
Till varje fastighet igår ett garage och dessa sköts av resp. föreningen. Bor du i området för Hajen debiteras du månadsvis i förskott med avgiften som beslutats på årsstämman. Bor du i området Valen debiteras du årsvis i förskott med avgiften som beslutades på valens årsmöte.

Tvättstugan i A65:
Användning av tvättstugan i A65 noteras på tavlan i hallen, detta summeras årsvis och debiteras i efterskott på våren året efter med 30kr/tvättpass.

Varje fastighetsägare är själv ansvarig för sin byggnad och de rör som finns inne i och under fastigheten, medan samfällighetsföreningen är ansvarig för rör mm fram till kopplingen mot fastigheten i krypgrunden, där även mätningen av fastighetens förbrukning görs.

Ett exempel på typisk avgift för boende i Valen baserat på genomsittlig uppmätt förbrukning per hus och år nedan från 2021: kallvatten 1963kr, varmvatten 3521kr, värme 16419kr, total rörlig avgift 21903kr per år eller 1825kr per mån. Fast avgift 1967kr (2023) per mån. Garageavgift 1650kr (2023) per år. Totalt: ca4000kr per mån.