Torsdagen den 8 juni 2023

Avgifter

Uppdaterad: 2022-05-12

Avgifter till samfällighetsföreningen betalas månadsvis. Räkningarna består av två huvuddelar - rörliga avgifter och fasta avgifter.

Rörliga avgifter:
Varje fastighets förbrukning av värme, varmvatten och kallvatten mäts, och debiteras i efterskott.

Fasta avgifter:
Kostnader för drift och underhåll av anläggning och ledningar för vatten, värme och avlopp, grönområden, vägar och belysning, mätningskostnader, ekonomi- och redovisningstjänsert, arvoden till styrelse, ränta samt räntor och amorteringar på lån mm, delas lika enligt budget som beslutas på årsstämman. Dessa avgifter debiteras i förskott.

Avgifternas fördelning
  Utdelas Fast avgift för: Rörlig avgift för:
Kvartal 1 December Jan-mars Sept-nov
Kvartal 2 Mars April-juni Dec-febr
Kvartal 3 Juni Juli-sept Mars-maj
Kvartal 4 September Okt-dec Juni-aug

Varje fastighetsägare är själv ansvarig för sin byggnad och de rör som finns inne i och under fastigheten, medan samfällighetsföreningen är ansvarig för rör mm fram till kopplingen mot fastigheten i krypgrunden, där även mätningen av fastighetens förbrukning görs.

Tvättstugan:
Användning av tvättstugan i A65 noteras på tavlan i hallen och debiteras på våren året efter med 30kr/tvättpass.