Lördagen den 20 april 2024

TV och fiber

Uppdaterad: 2023-08-17

               

OWNIT:

Om ni framöver har problem med Ownit TV eller Ownit bredband så ska ni kontakta deras kundtjänst. De samlar statistik om fel i vårt område och kan på så sätt upptäcka om det är något systematiskt. https://www.ownit.se/kundservice eller telefon 08-525 07 300. Kontakta styrelsen endast om kundtjänsten inte klarar att lösa ditt problem.

Tele2 (ComHem):

Om du fortfarande ser på TV via Tele2(Comhem) så ska du kontakta deras kundtjänst om du har problem https://www.tele2.se/kundservice eller telefon 90 222.

Både Ownit och Tele2 försöker i första hand att lösa problemet med telefonstöd. Båda företagen tar betalt för felsökning i hemmet om problemet visar sig vara orsakat av fastighetsägaren. Om felet ligger hos Ownit/Tele2 kostar det inget.

Behöver du hjälp av en digital fixare?

Den 1 november 2021 startar kommunens nya tjänst digital fixare upp! Tjänsten är till för dig som är 65+ samt för dig som är yngre och har ett biståndsbeslut från kommunen.
Läs mer på kommunens hemsida: 
https://www.tyreso.se/arkiv/nyheter/nyheter-omsorg-och-stod/omsorg-och-stod/2021-10-27-behover-du-hjalp-av-en-digital-fixare.html

TV och Bredband info:

2021-11-01
Kommunens nya tjänst digital fixare! Tjänsten för dig som är 65+, eller har ett biståndsbeslut från kommunen.

2021-04-27
Nu har två välkända varumärken ComHem och Tele2 har blivit ett och heter numera bara Tele2. Du som kund behöver inte göra något, det ska inte bli nån skillnad.

2020-06-20
Nu har vi äntligen fått tillgång till Ownit-play, en streemingtjänst som gör att man kan se sitt utbud var man vill. Titta under fliken "Ownit-play" under medlemsidorna, du måste vara inloggad för att se sidorna.

2020-03-20
Comhem moderniserar utbudet den 26 maj, då blir det helt digital med bättre bild och ljud.

2020-01-24
Ownit erbjuder en Extender, för att kunna ha samma höga hastighet i hela huset.

Ownit EX400 extender.pdf

2016-10-16
Från och med 1 december 2016 ansluter vi oss även till Ownits IPTV. Du kommer då att få tillgång till deras basutbud via den vita routern/tjänstefördelaren som installerats i din fastighet. Vi behåller även Comhem under 2017. Mer detaljer finns i medlemsinformation nr 10.  

2015-10-25
Nu har äntligen den sista biten fiber lagts och installationen av fiberkonvertrarna påbörjats.
Abonnemanget från Ownit kommer att starta den 7 december 2015.

2015-09-08
Ytterligare förseningar i fiberinstallationen har inträffat och siktet är nu inställt på slutet av oktober.

2015-05-30
Det datum som vi tidigare har fått av installatör och operatör har tyvärr skjutits på. Operatören tror nu att vi kommer att få fiberinkopplingen någon gång under september.

2014-12-17
Styrelsen har tagit beslut om inköp av fiber och även skrivit kontrakt den här veckan. En preliminär tidplan är att i mitten av januari kommer vi ha ett första projektmöte. Sedan kommer installationen att påbörjas omkring månadsskiftet januari-februari. Det kommer att ta ca 2-3 månader. Man börjar med att lägga ut fiberkablarna i grunderna och kulverterna. På slutet kommer man att dra in fibern och ansluta en box/omvandlare i varje fastighet. Enligt kontraktet har de till den sista maj på sig. Men de är troligen klara långt innan.

2014-10-11
Torsdagen den 2:a oktober hölls en extrastämma angående bl.a. finansiering av en uppgradering från koaxialkabel till fiberkabel. Stämman beslöt att styrelsen kan ta banklån enligt styrelsens förslag för att kunna köpa in ett fibernät.
Styrelsen har nu ett offertarbete att göra och sedan ta beslut om inköp. Tidplanen är inte satt ännu men det kommer troligen att vara installerat senast till sommaren 2015.