Torsdagen den 8 juni 2023

Garage

   

Uppdaterad: 2022-12-19

Garagen i vårt område förvaltas dels av en oberoende förening, Valens samfällighetsförening.
Dels en ansvarig, som ingår i Fårdala samfällighetsförening.

Valens garage samfällighetsförening är alltså inte en del av Fårdala samfällighetsförening, men det är däremot fd. Fårdala-Hajens Samfällighetsförening.

Fd. Fårdala-Hajens Samfällighetsförening:

Numera ansvarar Fårdala Samfällighetsföreningen för Ekens och Tallens 134 garage.
Eken(55st) består av adresserna
Myggdalsvägen 89-133 och Akvarievägen 1-63.

Tallen(79st) består av adresserna Akvarievägen 6-92 och Korallvägen 1-19, 2-50.
Ansvarig för dessa garage i Fårdala Samfällighetsföreningen:
Christian Schaub Telefon: 0727070053, Mail: Garage@fardalasff.se

2022

Årsmötesprotokoll Fårdala Hajen 20220504.pdf

2021

Årsmötesprotokoll Fårdala Hajen 2021.pdf

2020

Kallelse till årsstämma 2020.pdf

2019

Kallelse till Extrastämma 2019
Protokoll Fårdala-Hajens samfällighetsförenings ordinarie årstämma 2019

2018

Kallelse till årsstämman 2018.pdf

Valens Samfällighetsförening:

Valens Samfällighetsförening ansvarar för Valens 44 garage.
Valen(44st) består av adresserna Myggdalsvägen 1-87.

Ordförande i Valens Samfällighetsförening:
Sven Kraft telefon: 070-092 71 84, Mail: valen@fardalasff.se

Kontaktuppgifter till Valens samfällighetsförening 211022