Söndagen den 4 december 2022

Garage

   

Uppdaterad: 2022-02-19

Garagen i vårt område förvaltas av två oberoende samfällighetsföreningar, Fårdala-Hajens Samfällighetsförening och Valens samfällighetsförening.
De är alltså inte en del av Fårdala samfällighetsförening. Fårdala-Hajens Samfällighetsförening är i en process att förvaltas av Fårdala samfällighetsförening.

Fårdala-Hajens Samfällighetsförening:

Fårdala-Hajens Samfällighetsförening ansvarar för Ekens och Tallens 134 garage.
Eken(55st) består av adresserna
Myggdalsvägen 89-133 och Akvarievägen 1-63.

Tallen(79st) består av adresserna Akvarievägen 6-92 och Korallvägen 1-19, 2-50.
Ordförande: Christian Schaub Telefon: 0727070053, Mail: Garage@fardalasff.se

Kontaktuppgifter till Fårdala-Hajens samfällighetsförening
Stadgar Fårdala-Hajens samfällighetsförening

2019

Kallelse till Extrastämma 2019
Protokoll Fårdala-Hajens samfällighetsförenings ordinarie årstämma 2019

 

Valens Samfällighetsförening:

Valens Samfällighetsförening ansvarar för Valens 44 garage.
Valen(44st) består av adresserna Myggdalsvägen 1-87.

Ordförande: Sven Kraft telefon: 070-092 71 84, Mail: valen@fardalasff.se

Kontaktuppgifter till Valens samfällighetsförening 211022