Torsdagen den 8 juni 2023

Sälja/köpa hus

Uppdaterad: 2022-08-23

Sälja hus i området:

Om du sålt ditt hus är du skyldig att meddela styrelsen. Skicka ett mejl till ansvarig i styrelsen, där du anger vem som köpt huset (namn, maildress och personnummer på samtliga nya ägare), datum för överlåtelsen och din nya adress.Vi meddelar då Ekonomiförvaltaren som kan beräkna fördelningen av avgifter och skicka räkningar till rätt person. Rörliga avgifter för värme och vatten betalas i efterskott, så du kommer att få räkningar för detta efter att du flyttat ut. Om du kvitterat ut en tvättstugenyckel ska den överlämnas till den nya ägaren eller återlämnas till ansvarig i styrelsen.

Vi har en ansvarig för hantering av avflyttningar och för att välkomna nya medlemmar som nås via e-post: nya.medlemmar@fardalasff.se

Köpa hus i området:

Den fasta månadsavgiften till föreningen är 1967 kronor (2022), som betalas i förskott. Där ingår avgifter för drift och underhåll av våra gemensamma värme- och vattenanläggningar, mark och vägskötsel, ekonomiförvaltning, räntor och amorteringar, styrelsearvoden, ett basutbud IP-TV (Ownit) samt tillgång till att teckna ett fördelaktigt bredbandsavtal med Ownit (fiber-nät). I den fasta månadsavgiften ingår INTE bredbandsavgiften till Ownit eller ev. Tele2 (fd.ComHem), el, sophämtning och garageavgiften. Alla dessa betalas separat. Garageavgiften för Hajens Garagemedlemmar läggs numera till på fakturan från Fårdala Samfällighetsförening.

Utöver de fasta avgifterna betalar varje fastighetsägare en rörlig avgift för sin förbrukning av vatten och värme. Den betalas i efterskott. Genomsnittet per hus (2021) visas nedan: