Onsdagen den 1 februari 2023

Stadgar

 

Uppdaterad: 2019-12-15

Föreningens stadgar kan bara ändras enligt givna regler av föreningsstämman. Anläggningsbeslutet kan föreningen inte själv ändra. Ordningsreglerna är beslutade av en föreningsstämma.

Anläggningsbeslut rev:2003

Stadgar rev:191022

Ordningsregler rev:170425