Torsdagen den 8 juni 2023

Stadgar

 

Uppdaterad: 2023-02-13

Föreningens stadgar kan bara ändras enligt givna regler av föreningsstämman. Anläggningsbeslutet kan föreningen inte själv ändra. Ordningsreglerna är beslutade av en föreningsstämma.

Anläggningsbeslut rev:2003

Stadgar rev: 220401

Ordningsregler rev:170425