Lördagen den 20 april 2024

Stadgar

 

Uppdaterad: 2023-08-17

Föreningens stadgar kan bara ändras enligt givna regler av föreningsstämman. Anläggningsbeslutet kan föreningen inte själv ändra. Ordningsreglerna är beslutade av en föreningsstämma.

Anläggningsbeslut rev:2003

Stadgar rev: 220401

Ordningsregler rev:170425

Fusionsavtal Hajen och Fårdala

Lantmäteriförrättning nytt anläggningsbeslut Hajen feb 2023

Anläggningsbeslut Hajen

Anläggningsbeslut Hajen Ändring