Lördagen den 25 mars 2023

Styrelsen

Uppdaterad: 2022-12-19

Styrelsen i Fårdala samfällighetsförening använder fritiden till uppdraget. Vid senaste årsstämma valdes ordförande. Vid det konstituerande mötet valdes sekreterare, (TF)kassör och vice ordförande. Vid det första styrelsemötet fördelas övriga uppgifter. Telefonnummer till styrelsen finns bl.a. i telefonlistan på informationsblad som delas ut i alla brevlådor. Om du har ett brådskande ärende, så är telefonen säkrast!

OBS! Felanmälan görs alltid i första hand till respektive leverantör, under fliken "felanmälan" i listen till vänster.

Går inte det att få hjälp från respektive leverantör, så kan ni vända er till respektive ansvarig i styrelsen.

Ordförande: Annika Nilsson M9
E-post: annika.nilsson@fardalasff.se
Telefon: 070-875 21 12

Ansvarsområden:
Leverantörer, ekonomi och tillförordnad kassör.

Vice ordförande: Klara Watmani M47
E-post: klara.watmani@fardalasff.se
Telefon: -

Ansvarsområden:
Vägar, grönområden, snöröjning och skyltar.

Ledamot/Sekreterare: Magnus Sjöö A30
E-post: magnus.sjoo@fardalasff.se
Telefon: -

Ansvarsområden:
Medlemsadministratör, medlemskommunikation, hemsidan och GDPR.

Ledamot: Christer Envall A14
E-post: christer.envall@fardalasff.se
Telefon: 070-716 36 63

Ansvarsområden:
Fiber, TV, hemsidan, värme, vatten och nyckelprogramering.

Ledamot: Christian Schaub A68
E-post: christian.schaub@fardalasff.se
Telefon: 072-707 00 53

Ansvarsmråden:
Värme, vatten, samfällighetens rör, dagvattenbrunnar och Garage (Fd. Hajen).

Ledamot: John Shaya K26
E-post: john.shaya@fardalasff.se
Telefon: -

Ansvarsområden:
Fastigheten A65, vägar, grönområden, snöröjning, skyltar, verkstad.

Suppleant: Therese Sjöberg M61
E-post: therese.sjoberg@fardalasff.se
Telefon: -

Ansvarsområden:
Nya medlemmar, tvättstugan och utlämning av tvättstugenycklar.

Suppleant: Robert Bjällhag
E-post: robert.bjallhag@fardalasff.se
Telefon: -

Ansvarsområden:
-

Suppleant: Rajia Faddaoui
E-post: rajia.faddaoui@fardalasff.se
Telefon: 070-754 94 61

Ansvarsområden:
-