Lördagen den 2 mars 2024

Verksamhet

Uppdaterad: 2023-08-17

Föreningen tar hand om gemensamhetsanläggningarna för värme, varmvatten och kallvatten, och dessutom gemensamma vägar, vägbelysning, snöröjning, tvättstuga, gräsklippning mm.

Föreningens tvättstuga finns på Akvarievägen 65, avgiften har beslutats till 30kr/pass (2023) och bokas i tvättstugan.

Nyckel till tvättstugan kan kvitteras ut mot en avgift på 200kr, kontakta ansvarig i styrelsen.

Vår och höst ordnas städdagar av "byalag", kontainer för insammling ställs ut V16 och V42. Mer information om detta meddelas i god tid innan städdagen.

Garagen för Tallen och Eken sköts av Fårdala samfällighetsförening, men garagen för Valen sköts av en separat samfällighetsförening, se flik "Garagen".

En gemensamhetslokal sköts av föreningen Fårdala Träffpunkt. Bokning av lokalen sker direkt med den föreningen.

Mer om verksamheten finns i den årliga verksamhetsberättelsen, som tillsammans med annat material ingår i underlaget för årsstämman.

Här kan du läsa verksamhetsberättelser, men du måste vara inloggad för att läsa.

 

Trädgårdsvy